top of page
Emil Vit pike_edited_edited.jpg

Carflip

Jag grundade Carflip för att jag vill erbjuda en tjänst där kunden gör så lite som möjligt, samtidigt som vi säkerställer att kunden får så bra betalt som möjligt. Carflip tar hand om allt som krävs vid en bilförsäljning samtidigt som vi förhandlar med bilhandlare från hela Europa för att du som kund ska få rätt betalt för din bil.

 

Efter mer än 10 år i bilbranschen och 1000-tals bilförsäljningar så har jag byggt upp ett stort nätverk och skaffat mig bred kunskap gällande försäljningar av begagnade bilar. Genom Carflip kan jag dela med mig av kunskapen, kontaktnätet och hjälpa dig som kund att göra en bättre och smidigare bilaffär!

Emil, grundare Carflip

Om oss: Bild
WhatsApp Bild 2024-05-23 kl. 10.19.42_5096a473.jpg

Aksel Sveen

Jag har mer än 15 års erfarenhet inom försäljning. 10 av dessa är i bilbranschen. Audi, Volkswagen, Porsche, Tesla och Land Rover/Range Rover, för att nämna några. Med den erfarenheten och ett kontaktnät över hela Europa, är jag övertygad om att jag kan hjälpa dig göra en smartare bilaffär.

Integritetspolicy

För Carflip AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Carflip AB:s verksamhet är VD för Carflip AB(556939-3464) personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

För att kunna nyttja Carflips tjänster måste du samtycka till att vi kan samla in och behandla dina personuppgifter. Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för utbetalning samt uppgifter om din bil. 

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Info@carflip.se

08-773 02 25

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Om oss: Om
bottom of page